خرید شماره مجازی تلگرام و دیگر سرویس ها✅

شماره مجازی به شماره‌ای اطلاق می‌شود که بدون نیاز به سیم کارت فیزیکی و ارتباط مستقیم با یک مرکز تلفنی، از طریق اینترنت فعال شده و امکان برقراری تماس‌ها و ارسال پیامک‌ها را فراهم می‌کند. شماره مجازی عمدتا برای کسب و کارها، مشاغل آنلاین و افرادی که نیاز به یک شماره تلفن ثابت یا موبایل برای ارتباط با مشتریان و مخاطبان خود دارند، استفاده می‌شود. این سرویس به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از یک شماره مجازی به هر کجا که دسترسی به اینترنت داشته باشند، تماس‌ها و پیامک‌ها را دریافت و ارسال کنند. علاوه بر این، شماره مجازی قابلیت‌هایی مانند تماس‌های همزمان، امکانات پیامکی پیشرفته و یادآوری تماس‌های برنامه‌ریزی شده را نیز دارا می‌باشد.

نمایش سرویس‌های بیشتر
plugins
themes

در حال حاضر شماره فعالی ندارید

لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://followerchi.com/followerchi/num/v1
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URLhttps://followerchi.com/followerchi/num/v1
کلید API برای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/balance
token کلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/services
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/countries
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
token کلید API شما
country شناسه کشور
service شناسه سرویس
operator شناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/status?id=$id
token کلید API شما
id شناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://followerchi.com/followerchi/num/v1/change-status?id=$id&status=$status
token کلید API شما
id شناسه سفارش
status وضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://followerchi.com/followerchi/num/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://followerchi.com/followerchi/num/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://followerchi.com/followerchi/num/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیت توضیحات
CANCELED لغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNED اعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

شماره مجازی چیست؟

شماره مجازی به شماره‌ای گفته می‌شود که برخلاف شماره‌های معمولی، به یکی از وسایل ارتباطی مجازی متصل می‌شود. این شماره‌ها به صورت آنلاین قابل دسترسی هستند و برای ارتباط با دیگران از طریق اینترنت استفاده می‌شوند.

شماره مجازی معمولاً به دو صورت ارائه می‌شود: شماره‌های مجازی محلی که با یک کد شهر مشخص مرتبط هستند و شماره‌های مجازی بین‌المللی که به یک کشور خاص تعلق دارند.

استفاده از شماره مجازی برای ارتباطات تجاری و یا شخصی متعددی مفید است. برخی از موارد استفاده از شماره مجازی عبارتند از:

۱. ارتباط با مشتریان: شماره مجازی به کسب و کارها کمک می‌کند تا با مشتریان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. با داشتن یک شماره مجازی بین‌المللی، کسب و کارها می‌توانند مشتریان خارجی را به راحتی و با هزینه کمتری پاسخگویی کنند.

۲. حفظ حریم خصوصی: با استفاده از شماره مجازی، شما می‌توانید شماره تلفن شخصی خود را مخفی نگه دارید و به جای آن از شماره مجازی استفاده کنید. این کار می‌تواند در جلوگیری از دریافت تماس‌های ناخواسته و هرزنامه‌ها مفید باشد.

۳. امنیت: استفاده از شماره مجازی می‌تواند در امنیت ارتباطات شما کمک کند. با استفاده از شماره مجازی برای ارتباط با دیگران، شما می‌توانید هویت خود را مخفی نگه دارید و از مشکلات امنیتی مربوط به افشای شماره تلفن شخصی خود جلوگیری کنید.

۴. ارسال و دریافت پیامک و تماس‌ها: با استفاده از شماره مجازی، شما می‌توانید پیامک و تماس‌ها را دریافت و ارسال کنید. این قابلیت برای کسب و کارها و فردی که به دلیل سفر یا اقامت در کشور دیگری در حال حاضر حضور ندارند بسیار مفید است.

شماره مجازی همچنین به کسب و کارها امکان می‌دهد تا به سادگی خطوط تلفن ثابت را به شماره مجازی تبدیل کنند و از امکانات مختلفی مانند سانترال تلفنی و فکس بهره‌برداری کنند.

در کل، استفاده از شماره مجازی برای ارتباطات تجاری و شخصی دارای مزایا و فواید بسیاری است. این ابزار به کاربران امکان می‌دهد تا در سراسر جهان با هزینه کمتر و با حفظ حریم خصوصی خود ارتباط برقرار کنند.

کاربرد های شماره مجازی

شماره مجازی یکی از ابزارهای مورد استفاده در دنیای امروز است که برای انجام کارهای مختلف استفاده می‌شود. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از یک شماره مجازی، ارتباط خود را با دیگران برقرار کنند. یکی از کاربردهای شایع شماره مجازی، استفاده در سیستم‌های تلفنی شرکت‌ها و سازمان‌ها است. با استفاده از شماره مجازی، کاربران می‌توانند با تنظیمات مشخصی، تماس های ورودی را به شماره مورد نظر هدایت کنند و این امر به تسهیل در ارتباط با مشتریان و همکاران منجر می‌شود. همچنین، شماره مجازی به عنوان یک ابزار امنیتی در تراکنش‌های آنلاین نیز استفاده می‌شود. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد تا برای ثبت نام در سایت‌ها یا برای ارسال پیامک‌های تأییدیه، از یک شماره مجازی استفاده کنند و اطلاعات شخصی خود را محفوظ نگه دارند. به این ترتیب، شماره مجازی به عنوان یک ابزار محافظتی در برابر سرقت هویت و اطلاعات شخصی است.

شماره مجازی تلگرام

شماره مجازی تلگرام یک امکان است که به کاربران این اپلیکیشن این امکان را می‌دهد تا با استفاده از یک شماره تلفن مجازی، به جای استفاده از شماره تلفن همراه خود، در تلگرام فعالیت کنند. این امکان برای کاربران مفید است که نمی‌خواهند شماره تلفن خود را برای ارتباط با دیگران در دسترس قرار دهند و یا به دلایل دیگری مانند امنیت شخصی یا حفظ حریم خصوصی، نیاز به شماره مجازی دارند. با استفاده از این قابلیت، کاربران می‌توانند در تلگرام فعالیت کنند و به برقراری ارتباط با دوستان و خانواده‌شان بپردازند، بدون اینکه شماره تلفن واقعی خود را آشکار کنند.

شماره مجازی آمریکا

شماره مجازی آمریکا معمولاً به شماره تلفنی اشاره دارد که به شما اجازه می دهد با استفاده از این شماره در آمریکا تماس بگیرید. این شماره ها معمولاً توسط شرکت هایی که در آمریکا فعالیت می کنند، ارائه می شوند و به مشتریان خارجی امکان می دهند با مشتریان آمریکایی صحبت کنند یا در آمریکا فعالیت کسب و کار داشته باشند. شماره مجازی آمریکا به عنوان جایگزینی برای شماره تلفن ثابت آمریکا استفاده می شود که به مشتریان خارجی امکان می دهد به راحتی با مشتریان آمریکایی تماس بگیرند و به آنها اعتماد بیشتری بدهند. این شماره ها می توانند از طریق اینترنت و به عنوان شماره مجازی بین المللی نیز در دسترس باشند.

خرید شماره مجازی

خرید شماره مجازی یکی از روش‌های ارتباطی مدرن است که به کمک آن امکان برقراری تماس‌های تلفنی با شماره‌های مجازی بدون نیاز به یک شماره تلفن ثابت فراهم می‌شود. این سرویس به شرکت‌ها و کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا با استفاده از شماره‌های مجازی در مناطق مختلف به دسترس باشند و با مشتریان خود در سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند.

یکی از مزیت‌های خرید شماره مجازی این است که شما می‌توانید شماره‌های مجازی را به راحتی تغییر دهید. این به شما امکان می‌دهد تا شماره‌های جدیدی را به عنوان شماره تماس اصلی خود استفاده کنید یا شماره‌های مجازی جدیدی را برای تبلیغات یا کمپین‌های تبلیغاتی خاص خود اختصاص دهید. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا از خدمات تلفنی به صورت مجزا استفاده کنید و از هزینه‌های اضافی مرتبط با خرید و نگهداری یک شماره تلفن ثابت جلوگیری کنید.

یکی از کاربردهای رایج خرید شماره مجازی در صنعت تجارت الکترونیک است. بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین از شماره‌های مجازی استفاده می‌کنند تا به مشتریان خود در مناطق مختلف دسترسی داشته باشند. این به آنها امکان می‌دهد تا با مشتریان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند و به آنها اطمینان دهند که دارای یک شماره تلفن محلی برای تماس با آنها هستند. همچنین، فروشگاه‌های آنلاین می‌توانند با استفاده از شماره‌های مجازی جدید، کمپین‌های تبلیغاتی خاص خود را ردیابی کنند و از تأثیربخشی آنها مطمئن شوند.

علاوه بر این، مشتریان همچنین از خرید شماره مجازی برای ارتباط با خانواده و دوستان در مناطق دیگر استفاده می‌کنند. این به آنها امکان می‌دهد تا با استفاده از شماره‌های مجازی در کشورهای دیگر تماس بگیرند و از قیمت‌های بالای تماس بین‌المللی جلوگیری کنند. همچنین، مشتریان می‌توانند شماره‌های مجازی را برای رزرو هتل‌ها، خرید بلیت‌های هواپیما و سایر خدمات مرتبط با مسافرت استفاده کنند، به طوری که هزینه‌های تماس بین‌المللی را کاهش دهند.

در نتیجه، خرید شماره مجازی به شرکت‌ها، کسب‌وکارها و مشتریان امکان می‌دهد تا با استفاده از شماره‌های مجازی در مناطق مختلف به دسترس باشند و ارتباط برقرار کنند، همچنین هزینه‌های مرتبط با خرید و نگهداری یک شماره تلفن ثابت را کاهش دهند. این سرویس به شرکت‌ها و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا به مشتریان خود در سراسر جهان دسترسی داشته باشند و بازاریابی و فروش خود را بهبود بخشند. همچنین، این به مشتریان امکان می‌دهد تا با استفاده از شماره‌های مجازی در مناطق دیگر تماس بگیرند و هزینه‌های تماس بین‌المللی خود را کاهش دهند.

شماره مجازی برای اپل ایدی رایگان

در دنیای امروزی که اینترنت و فناوری اطلاعات به یکی از ابزارهای اصلی زندگی ما تبدیل شده است، امنیت اطلاعات شخصی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از راه‌هایی که برای افزایش امنیت اطلاعات شخصی می‌توان از آن استفاده کرد، استفاده از شماره مجازی برای اپل ایدی است.

اپل ایدی یکی از ابزارهای اصلی احراز هویت و استفاده از خدمات اپل می‌باشد. با این حال، برای ثبت نام یا استفاده از اپل ایدی، اطلاعات شخصی مانند شماره تلفن همراه نیاز است. اما بمنظور حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، استفاده از یک شماره مجازی برای اپل ایدی می‌تواند یک راه حل مناسب باشد.

شماره مجازی به شما این امکان را می‌دهد که یک شماره تلفن مجازی را به عنوان شماره تماس اصلی خود انتخاب کنید. با این کار، می‌توانید از این شماره برای ثبت نام در سایت‌ها و خدمات آنلاین استفاده کنید بدون اینکه نیاز به افشای شماره تلفن واقعی خود داشته باشید. همچنین، اگر شماره مجازی شما توسط فردی دیگر استفاده شود، شما می‌توانید به راحتی آن را مسدود کرده و از سوءاستفاده جلوگیری کنید.

استفاده از شماره مجازی برای اپل ایدی به شما این امکان را می‌دهد که اطلاعات شخصی خود را محافظت کنید و امنیت بیشتری برای حساب کاربری خود فراهم کنید. با این روش، شما می‌توانید از خدمات اپل بهره‌مند شوید بدون اینکه نگران افشای اطلاعات شخصی خود باشید.

در نهایت، استفاده از شماره مجازی برای اپل ایدی یک راه حل مناسب برای حفظ امنیت و حریم خصوصی در دنیای دیجیتال امروزی است. این روش ساده و کارآمد می‌تواند به شما کمک کند تا از خدمات اپل بهره‌مند شوید بدون اینکه نگرانی درباره امنیت اطلاعات شخصی خود داشته باشید.

شماره مجازی برای اپل ایدی

شماره مجازی برای اپل ایدی یک روش استفاده از یک شماره تلفن مجازی برای ایجاد یک اپل ایدی است. اپل ایدی یک شناسه یکتا است که به کاربران اپل اجازه می دهد به تمامی سرویس های اپل مانند آیتونز، آپ استور، آیکلود و غیره دسترسی داشته باشند.

استفاده از یک شماره مجازی برای ایجاد اپل ایدی می تواند برای افرادی که نمی خواهند از شماره تلفن شخصی خود استفاده کنند یا بحران بهداشت عمومی همچون کووید-19 که باعث شده افراد بیشتر از خانه خود خارج نشوند، مفید باشد.

برای ایجاد یک اپل ایدی با استفاده از شماره مجازی، کافی است یک شماره مجازی از یک اپلیکیشن یا سرویس معتبر مثل Google Voice یا TextNow بگیرید و از آن برای تأیید اپل ایدی خود استفاده کنید. این روش به شما این امکان را می دهد که اپل ایدی خود را بسازید و از تمامی خدمات اپل بهره مند شوید بدون اینکه نیاز به اشتراک یا استفاده از شماره تلفن شخصی خود داشته باشید.

با این حال، باید توجه داشت که استفاده از شماره مجازی برای ایجاد اپل ایدی ممکن است در برخی موارد محدودیت هایی داشته باشد. برخی از سرویس های اپل ممکن است از شماره مجازی شما شناسایی کنند و اجازه دسترسی به آنها را ندهند.

در نهایت، استفاده از شماره مجازی برای اپل ایدی یک راه حل خوب برای حفظ حریم خصوصی و امنیت شخصی است. اگر نمی خواهید از شماره تلفن شخصی خود استفاده کنید، این روش یک گزینه مناسب است که به شما این امکان را می دهد تا از تمامی خدمات اپل بهره مند شوید بدون اینکه اطلاعات شخصی خود را فاش کنید.

شماره مجازی واتساپ

شماره مجازی واتساپ یکی از راه‌های محبوب برای ارتباط با دوستان و خانواده در دنیای امروزی است. این روش به کاربران این امکان را می‌دهد که یک شماره تلفن مجازی برای استفاده از اپلیکیشن واتساپ داشته باشند، بدون نیاز به استفاده از شماره تلفن اصلی خود.

استفاده از شماره مجازی واتساپ به کاربران این امکان را می‌دهد که حریم خصوصی خود را حفظ کنند و از پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته محافظت کنند. همچنین، این روش برای افرادی که برای کار یا تجارت به چندین شماره تلفن نیاز دارند، بسیار مفید است.

برای استفاده از شماره مجازی واتساپ، کاربران می‌توانند از سرویس‌هایی مانند TextNow، Google Voice یا شرکت‌های مختلف دیگر استفاده کنند. این سرویس‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا یک شماره تلفن مجازی را به راحتی بسازند و با استفاده از آن به اپلیکیشن واتساپ وصل شوند.

استفاده از شماره مجازی واتساپ همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که از ویژگی‌های امنیتی این اپلیکیشن استفاده کنند، مانند اعلان‌های دو مرحله‌ای. این ویژگی‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا حساب کاربری خود را محافظت کنند و از دسترسی غیرمجاز جلوگیری کنند.

در نهایت، استفاده از شماره مجازی واتساپ یک راه حل مناسب برای افرادی است که به دنبال حفظ حریم خصوصی و امنیت در استفاده از این اپلیکیشن محبوب هستند. این روش ساده و کارآمدی است که به کاربران امکان می‌دهد از امکانات واتساپ بهترین استفاده را برداشت کنند، بدون نگرانی از امنیت و حریم خصوصی خود.

شماره مجازی ترکیه

شماره مجازی ترکیه یکی از خدمات مختلفی است که توسط اپراتورهای مختلف ارایه می‌شود. این خدمت به کاربران امکان می‌دهد تا یک شماره تلفن محلی در ترکیه داشته باشند، حتی اگر خودشان در این کشور حضور نداشته باشند.

استفاده از شماره مجازی ترکیه می‌تواند برای افرادی که کارهای تجاری یا شخصی در این کشور دارند، بسیار مفید باشد. این شماره تلفن به افراد امکان می‌دهد تا با دیگران ارتباط برقرار کنند و از خدمات مختلفی مانند ارسال و دریافت پیامک یا تماس تلفنی استفاده کنند.

یکی از مزایای استفاده از شماره مجازی ترکیه، این است که می‌تواند هزینه‌های مکالمات بین المللی را کاهش دهد. با داشتن یک شماره مجازی محلی، افراد می‌توانند با کسانی که در ترکیه هستند بدون هیچ هزینه اضافی ارتباط برقرار کنند.

با توجه به اینکه این روزها ارتباطات بین المللی بسیار مهم و حیاتی است، استفاده از شماره مجازی ترکیه می‌تواند به افراد کمک کند تا به راحتی و با هزینه کمتر با دیگران ارتباط برقرار کنند. این خدمت به خصوص برای افرادی که کارهای تجاری یا شخصی در ترکیه دارند، بسیار ارزشمند است و می‌تواند به بهبود ارتباطات آن‌ها کمک کند.

شماره مجازی ایران

شماره مجازی ایران یکی از ابزارهای مهم و مفید در دنیای ارتباطات مدرن است که به افراد و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا ارتباطات خود را بهبود بخشند و از خدمات مختلف ارتباطی بهره‌مند شوند. این نوع شماره، به صورت آنلاین قابل استفاده است و برخلاف شماره‌های سنتی، به یک دستگاه خاص مرتبط نیست و می‌تواند از هر کجا و هر زمانی استفاده شود.

استفاده از شماره مجازی ایران برای افراد و شرکت‌ها بسیار مزایایی دارد. اولاً، با داشتن یک شماره مجازی، افراد می‌توانند از خدمات ارتباطی مختلفی مانند تماس‌ها، پیامک‌ها و ایمیل‌ها بهره‌مند شوند. این برای افرادی که نیاز به ارتباطات مکرر و برقراری ارتباط با افراد و شرکت‌های مختلف دارند بسیار مفید است.

ثانیاً، شماره مجازی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک شماره اختصاصی، خدمات مشتریان خود را بهبود بخشند و ارتباط موثرتری با آن‌ها برقرار کنند. این امر باعث افزایش رضایت مشتریان و افزایش فروش و درآمد شرکت می‌شود.

همچنین، شماره مجازی ایران برای افراد و شرکت‌ها این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به خرید و نصب یک دستگاه تلفن خاص، از خدمات ارتباطی مختلف بهره‌مند شوند. این امر باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های ارتباطی می‌شود و به افراد و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که به صورت هوشمندانه‌تر از منابع خود استفاده کنند.

در نهایت، شماره مجازی ایران یک ابزار بسیار مهم و کارآمد در دنیای ارتباطات مدرن است که به افراد و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا ارتباطات خود را بهبود بخشند و از خدمات ارتباطی بهره‌مند شوند. این ابزار باعث افزایش کارایی و بهره‌وری افراد و شرکت‌ها می‌شود و بهبود محسوسی در روند ارتباطات آن‌ها ایجاد می‌کند.

شماره مجازی رایگان برای تلگرام

شماره مجازی یک شماره تلفن مجازی است که برای ارسال و دریافت پیام‌ها و تماس‌ها استفاده می‌شود، اما به صورت فیزیکی واقعی نیست. این شماره‌ها معمولاً برای حفظ حریم خصوصی، ایجاد حساب‌های آنلاین یا هر نوع فعالیت دیگری که نیاز به شماره تلفن دارد، استفاده می‌شوند.

یکی از محبوب‌ترین استفاده‌های از شماره مجازی، استفاده در برنامه‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام است. تلگرام یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های پیام‌رسانی در سراسر دنیا است که به کمک شماره تلفن همراه، به کاربران اجازه می‌دهد تا با دوستان و آشنایان خود ارتباط برقرار کنند. اما گاهی اوقات برای حفظ حریم خصوصی یا محیطی آرام و بی‌تبلیغات، ممکن است نخواهید از شماره تلفن واقعی خود استفاده کنید.

در این حالت، شماره مجازی یک گزینه عالی برای شما خواهد بود. با استفاده از یک شماره مجازی، می‌توانید حساب تلگرام خود را با شماره مجازی فعال کنید و بدون نگرانی از اتصال شما به شماره تلفن واقعی خود، از این برنامه لذت ببرید.

یکی از مزایای استفاده از شماره مجازی برای تلگرام، این است که معمولاً شماره‌های مجازی رایگان هستند. بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها ارائه دهنده شماره‌های مجازی رایگان هستند که می‌توانید از آن‌ها برای فعال‌سازی حساب تلگرام خود استفاده کنید. بدون هزینه‌ای اضافی، می‌توانید از این خدمات استفاده کنید و از تمامی امکانات تلگرام بهره‌مند شوید.

در نهایت، شماره مجازی به شما امکان می‌دهد تا حریم خصوصی خود را حفظ کنید و از ارتباط با دیگران بدون نگرانی از ارتباط با شماره تلفن واقعی خود لذت ببرید. به عنوان یک راه حل ایده‌آل برای تمامی افرادی که نیاز به حفظ حریم خصوصی خود دارند، شماره مجازی رایگان برای تلگرام یک گزینه عالی است.

شماره مجازی رایگان

شماره مجازی یک خدمت اینترنتی است که به کاربران اجازه می‌دهد تا شماره تلفن جدیدی برای خود ایجاد کنند و از آن برای ارسال و دریافت تماس‌ها و پیام‌ها استفاده کنند. این شماره‌ها به طور معمول از طریق اینترنت فراهم می‌شوند و به کاربران امکان ارتباط با دیگران را بدون ارتباط با یک شبکه تلفن همراه یا ثابت می‌دهند.

استفاده از شماره مجازی برای موارد مختلفی مفید است، از جمله حفظ حریم خصوصی در هنگام ثبت نام در وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها، ایجاد یک شماره کسب و کار جدید بدون نیاز به یک شماره تلفن جدید، و یا حتی برای ایجاد یک شماره مجازی برای مکالمات بین المللی.

یکی از مزایای استفاده از شماره مجازی این است که کاربران می‌توانند از آنها برای ارتباط با مخاطبان در سراسر جهان استفاده کنند، بدون نیاز به ایجاد یک اشتراک تلفن همراه بین المللی یا پرداخت هزینه‌های بالا برای تماس‌های بین المللی.

اگرچه بسیاری از خدمات شماره مجازی هزینه‌ای را از کاربران خواهند گرفت، اما هنوز هم بسیاری از سرویس‌های شماره مجازی رایگان وجود دارند که امکان ایجاد یک شماره مجازی بدون پرداخت هزینه را فراهم می‌کنند.

در نهایت، شماره مجازی رایگان یک ابزار مفید برای افرادی است که به دنبال حفظ حریم خصوصی، استفاده از شماره کسب و کار جدید یا ایجاد تماس با افراد در سراسر جهان هستند، بدون نیاز به خرید یک شماره تلفن جدید یا پرداخت هزینه‌های بالا برای تماس‌های بین المللی.

خرید شماره مجازی دائمی آمریکا

در دنیای امروزی، استفاده از شماره مجازی برای ارتباطات تلفنی و اینترنتی بسیار معمول شده است. این ابزارها به کاربران امکان می‌دهند که بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، بدون اینکه نیاز به داشتن یک شماره تلفن ثابت داشته باشند. یکی از محبوب‌ترین شماره‌های مجازی، شماره‌های مجازی آمریکا هستند.

به دلیل فراوانی کاربران آنلاین در آمریکا و نیاز به ارتباط با آن‌ها، خرید شماره مجازی دائمی آمریکا برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها ضروری شده است. اما چرا باید یک شماره مجازی آمریکا خریداری کرد؟

اولاً، با داشتن یک شماره مجازی آمریکا، می‌توانید به راحتی با افراد آمریکایی ارتباط برقرار کنید. این می‌تواند برای کسب و کارهای بین‌المللی و همچنین افرادی که به دنبال ارتباط با افراد آمریکایی هستند، بسیار مفید باشد.

ثانیاً، با داشتن یک شماره مجازی آمریکا، می‌توانید به راحتی به خدماتی مانند اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌هایی که نیاز به یک شماره تلفن آمریکایی دارند، دسترسی پیدا کنید. این می‌تواند برای خرید آنلاین، ثبت‌نام در وب‌سایت‌ها و ارسال پیامک و تماس با مشتریان بسیار مفید باشد.

در نهایت، خرید شماره مجازی دائمی آمریکا نیز به دلیل امنیت بیشتر نسبت به شماره‌های تلفن همراه معمولی، توصیه می‌شود. با داشتن یک شماره مجازی، می‌توانید از مزایای مختلفی مانند امکان انتخاب کد شهر، حفاظت از اطلاعات شخصی و جلوگیری از تحریم‌های تلفنی برخوردار شوید.

در نتیجه، خرید یک شماره مجازی دائمی آمریکا می‌تواند برای افراد و شرکت‌ها بسیار مفید باشد. این ابزار به آن‌ها امکان می‌دهد تا به راحتی با افراد آمریکایی ارتباط برقرار کنند، به خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنند و از امنیت بیشتری برخوردار شوند.

خرید شماره مجازی واتساپ

استفاده از اینترنت و فناوری های جدید به شکل های مختلفی در زندگی روزمره ما نفوذ کرده است. یکی از ابزارهایی که بیشتر افراد به منظور ارتباط با دیگران استفاده می کنند، واتساپ است. واتساپ یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های پیام رسان در سراسر جهان است که امکان ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ارسال فایل و… را برای کاربران فراهم می کند.

اما برای استفاده از واتساپ نیاز به شماره تلفن همراه معتبر دارید. برای بسیاری از افراد این ممکن است یک محدودیت باشد، مثلا اگر فردی دومین شماره موبایل ندارد یا نمی‌خواهد شماره خود را برای استفاده در واتساپ به اشتراک بگذارد. در این صورت خرید شماره مجازی واتساپ یک راه حل مناسب به نظر می رسد.

شماره مجازی واتساپ به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به یک شماره تلفن همراه جدید، واتساپ را روی گوشی خود نصب کنید و از آن استفاده کنید. برای خرید شماره مجازی واتساپ می توانید به اپلیکیشن های مختلفی مراجعه کنید که این خدمات را ارائه می دهند. با خرید شماره مجازی، شما می توانید به سرعت و بدون هیچ محدودیتی واتساپ خود را فعال کنید و از تمامی امکانات آن بهره مند شوید.

در نهایت، خرید شماره مجازی واتساپ یک راه حل مناسب برای افرادی است که دسترسی به شماره تلفن همراه جدید ندارند یا نمی‌خواهند از شماره شخصی خود برای استفاده از واتساپ استفاده کنند. این روش ساده و موثر به شما این امکان را می دهد که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید و از تمامی امکانات ارائه شده توسط واتساپ بهره مند شوید.

خرید شماره مجازی رایگان

در دنیای امروزی که ارتباطات برقرار کردن با دیگران به یکی از نیازهای اساسی ما تبدیل شده است، استفاده از شماره های موبایل به عنوان وسیله ارتباطی بسیار اهمیت دارد. اما بعضی اوقات ممکن است نخواهیم که شماره موبایل اصلی خود را برای ارتباط با افراد یا سازمان های مختلف اعلام کنیم. به عنوان مثال، وقتی که در فروشگاه‌های آنلاین خرید انجام می‌دهیم یا زمانی که می‌خواهیم با افراد غریبه ارتباط برقرار کنیم.

در این حالت، استفاده از شماره مجازی می‌تواند یک راه حل مناسب باشد. شماره مجازی به شما این امکان را می‌دهد که یک شماره تلفن جدید برای استفاده در موارد خاص داشته باشید، بدون اینکه نیاز به خرید یک سیم کارت جدید داشته باشید. با خرید یک شماره مجازی، شما می‌توانید ارتباط با دیگران را حفظ کنید و در عین حال حریم خصوصی خود را حفظ کنید.

یکی از روش‌هایی که می‌توانید شماره مجازی رایگان بدست آورید، استفاده از برنامه‌های مختلف تلفن همراه است. برنامه‌هایی مانند Google Voice و TextNow امکان اخذ یک شماره تلفن مجازی را به شما می‌دهند که می‌توانید از آن برای تماس‌ها و پیامک‌ها استفاده کنید. این برنامه‌ها به شما این امکان را می‌دهند که شماره مجازی رایگان بدست آورید و از آن برای ارتباط با دیگران استفاده کنید.

بنابراین، استفاده از شماره مجازی می‌تواند برای حفظ حریم خصوصی و امنیت شما بسیار مفید باشد. اگر نیاز به یک شماره تلفن جدید برای استفاده در موارد خاص دارید، می‌توانید از روش‌های مختلفی برای خرید یک شماره مجازی رایگان استفاده کنید و از این طریق ارتباط خود را مدیریت کنید.

خرید شماره مجازی گوگل ویس

در دنیای امروزی که ارتباطات اینترنتی و برقراری تماس های صوتی از طریق اینترنت بسیار مهم شده است، استفاده از شماره مجازی به عنوان جایگزینی برای شماره تلفن های سنتی به شدت رواج یافته است. یکی از پرطرفدارترین خدمات شماره مجازی، خرید شماره مجازی گوگل ویس است.

گوگل ویس یکی از سرویس های ارتباطی محبوب گوگل است که به کاربران امکان برقراری تماس های صوتی و تصویری از طریق اینترنت را فراهم می کند. با خرید شماره مجازی گوگل ویس، کاربر می تواند یک شماره تلفن مجازی داشته باشد که به کاربر امکان می دهد با دیگران تماس بگیرد و از خدمات مختلف این سرویس بهره مند شود.

یکی از مزایای استفاده از شماره مجازی گوگل ویس، امکان استفاده از این سرویس برای ارتباط با دیگران در سراسر جهان بدون هیچ محدودیت مکانی است. علاوه بر این، با خرید شماره مجازی گوگل ویس، کاربر می تواند از امکاناتی مانند ارسال پیامک، ایمیل و تماس های صوتی و تصویری بهره مند شود.

استفاده از شماره مجازی گوگل ویس برای افرادی که به دلایل مختلفی نیاز به حفظ حریم خصوصی خود دارند، بسیار مفید است. با استفاده از یک شماره مجازی، کاربر می تواند از ارتباط با دیگران بدون افشای شماره تلفن شخصی خود لذت ببرد.

در نهایت، خرید شماره مجازی گوگل ویس یک گزینه عالی برای افرادی است که به دنبال یک راه حل ارزان و موثر برای برقراری ارتباط با دیگران هستند. این خدمت نه تنها به افراد حرفه ای بلکه به افرادی که به دلایل شخصی نیاز به حریم خصوصی دارند نیز مناسب است.

قیمت شماره مجازی گوگل ویس

شماره مجازی گوگل ویس یکی از خدمات بسیار محبوب و مورد استفاده بسیاری از افراد و شرکت‌ها است که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا یک شماره تلفن مجازی را برای خود دریافت کنند و از آن برای ارتباط با مشتریان، ارسال پیامک و انجام تماس‌های تلفنی استفاده کنند.

قیمت شماره مجازی گوگل ویس معمولا بستگی به تعداد و مدت زمان استفاده دارد. برای مثال، برای یک شماره مجازی ساده که برای یک ماه استفاده می‌شود، قیمت متفاوت از یک شماره مجازی پیچیده و برای یک سال استفاده می‌شود. همچنین برای شماره‌های مجازی با ویژگی‌های خاص مانند قابلیت انتقال به شماره تلفن واقعی، قیمت بتندی بالاتر است.

به طور کلی، قیمت شماره مجازی گوگل ویس معمولا از چند دلیل تعیین می‌شود:

1. تعداد شماره‌های مجازی: هرچه تعداد شماره‌های مجازی بیشتر باشد، قیمت بیشتری نیز خواهد داشت.
2. مدت زمان استفاده: مدت زمانی که شما می‌خواهید از شماره مجازی استفاده کنید نیز تاثیرگذار بر قیمت است. معمولا با افزایش مدت زمان، قیمت نیز بیشتر می‌شود.
3. ویژگی‌های اضافی: ویژگی‌های اضافی مانند قابلیت انتقال به شماره تلفن واقعی یا قابلیت اتصال به سیستم‌های CRM نیز می‌توانند تاثیرگذار بر قیمت باشند.

به طور کلی، قیمت شماره مجازی گوگل ویس می‌تواند از چند دلیل مختلف تعیین شود، اما مهمترین نکته این است که شما باید از یک سرویس معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شما امن و محرمانه است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 5]
بدون دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد